Spolupráce se SŠ TEGA Blansko

Žáci v učebním oboru nástrojař ve 3. ročníku si osvojí teoretické i praktické znalosti v oboru svařování, které jsou zakončeny závěrečnou zkouškou dle ČSN 050705 a získáním svářečského průkazu pro metodu svařování 135 .