Zaškolení operátoru robotu a automatu dle ČSN EN 1418

Toto zaškoleni se provádí na zařízení zákazníka, na kterém operátor pracuje.

Rozsah zaškolení a cenová kalkulace je individuální v závislosti na druhu obsluhovaného zařízení.