Základní kurzy a přezkoušení dle normy ČSN 050705

Označení
kurzu

Původní
označení

Základní kurz
svařováníDélka
trvání

ZK 311 – W01

Z – G1

plamenem

 

4 týdny

ZK 111 – W01

Z – E1

el. oblokem obalenou
elektrodou

 

4 týdny

ZK 135 – W01

Z – M1

el. obloukem v ochranné
atmosféře CO2

 

4 týdny

ZK 141 – W01

Z – T1

v ochr. atmosféře Ar,
nelegované materiály

 

4 týdny

ZK 141 – W011

D – T3

v ochr. atmosféře Ar, vysoce
legované materiály

 

4 týdny

 

Prodlouženi platnosti svářečského průkazu – přezkoušení z bezpečnostních ustanoveni při svařovaní.

V případě ztráty průkazu vystavení jeho duplikátu.

Možnost kondičního svařování.
Označení zaškolení kurzu je v souladu s novelizovanou normou ČSN 050705, pro srovnáni je v druhem sloupci vždy uvedeno původní označení platné před novelizací této normy v roce 2002.
V ceně je zahrnuto: vlastni kurz, zkouška + náklady na nezávislého komisaře, vystaveni osvědčení svářeče a svářečského průkazu.
Na závěr základního kurzu je možnost navíc provést zkoušku dle ČSN EN 281-1

Metoda/materiál

Tvar a rozměr vzorku

 

111, 135/1.1 [W01]

FW – koutový svar do t < 3 mm

 

111, 135/1.1 [W01]

FW – koutový svar do t > 3 mm

 

111, 135/1.1 [W01]

BW – tupý spoj [bez ohledu na t]