Zaškolení pracovníků na svářečské práce

Označeni
zaškolení

Původní
označení

Zaškoleni pro

 

Délka trvání

ZP 311 – 2 W01

D – G2

Řezání kyslíkem

 

4 dny

ZP 311 – 1 W01

D – G1

Stehováni plamenem

 

4 dny

ZP 111 – 1 W01

D – E1

Stehování el. obloukem
obalenou elektrodou

 

4 dny

ZP 135 – 1 W01

D – M1

Stehovaní el. obloukem
v ochranné atmosféře CO2

 

4 dny

ZP 141 – 1 W011

D – T3

Stehovaní el. obloukem
netavicí se elektrodou

 

4 dny

ZP 21 – 1 W01

D – R1

Svařovaní el. odporem
[bodovky]

 

4 dny

ZP 971 W01, W31

D – L

Pájení plamenem

 

4 dny

ZP 786 W01, W11

 

Kondenzátorové svařování svorníků

 

4 dny

 

Označeni zaškolení je v souladu s novelizovanou normou ČSN 050705, pro srovnání je v druhem sloupci vždy uvedeno původní označení platné před novelizací této normy v roce 2002.

Zaškolení D – G1,D – E1, D – M1 a D – T3 zahrnuje:

  • stehovaní tupého I (V) spoje v poloze vodorovně shora a svisle,

  • koutového spoje v poloze vodorovně shora a svisle,

  • u stehovaní plamenem navíc stehovaní lemového spoje.

Na závěr kurzu pracovník obdrží průkaz, který jej opravňuje vykonávat uvedené svářečské práce.

Prodloužení platnosti průkazu zaškoleného pracovníka, přezkoušení z bezpečnostního ustanovení .

V případě ztráty průkazu. Vystaveni duplikátu.